Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/staszow/public_html/index.php:5) in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 17
Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Staszowie

Aktualnoœci

2006-06-08

UCHWAŁA
PRZYJĘTA NA ODDZIAŁOWEJ KONFERENCJI
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEJ ZNP W STASZOWIE
odbytej w dniu 6.06.2006 r.

1. Zarząd Oddziału i Ogniska ZNP prowadzić będą systematyczną pracę z młodymi nauczycielami w celu zachęcania ich do wstępowania w szeregi ZNP.

2. Zarząd Oddziału współdziałał będzie z władzami samorządowymi miasta i gminy i powiatu w celu prawidłowego rozwiązywania problemów kadrowych i płacowych nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

3. Zarząd Oddziału kontynuował będzie szkolenia aktywu związkowego, a zwłaszcza Prezesów Ognisk i Społecznych Inspektorów Pracy oraz udzielał w szerokim zakresie poradnictwa prawnego członkom Związku.

4. Zarządy Ognisk i Zarząd Oddziału rozwijać będą różne formy działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej wśród swoich członków.

5. Zarząd Oddziału i Ogniska aktywnie włączą się w kampanię wyborczą do władz samorządowych miasta i gminy oraz powiatu udzielając poparcia kandydującym na radnych nauczycielom.

6. W celu utrzymania więzi pokoleniowej wśród członków Związku, Zarząd Oddziału udzielał będzie szerokiej pomocy Oddziałowej Sekcji Nauczycieli Emerytów i Rencistów.

7. Zarząd Oddziału i Ognisk podejmie działania w celu wypracowania wspólnego stanowiska między ZNP a związkiem "Solidarność" dotyczącego negocjowania regulaminów wynagradzania dla nauczycieli z samorządem powiatowym i miejsko-gminnym.