Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/staszow/public_html/index.php:5) in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 17
Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Staszowie

Aktualnoœci

2011-10-01

TURNIEJ STRZELECKI O PUCHAR PREZESA OKRĘGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZNP- 01-10-2011 R. STRZELNICA SPORTOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ST. STASZICA W STASZOWIE

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD ODDZIAŁU W STASZOWIE

28-200 Staszów tel/fax 015 864 25 30
ul. Armii Krajowej10.
NIP 526-000-18-84


REGULAMIN
TURNIEJU STRZELECKIEGO PRACOWNIKÓW OŚWIATY
OKRĘGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZNP

1. ORGANIZATORZY TURNIEJU
- Zarząd Oddziału ZNP w Staszowie
- Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego

2. WSPÓŁORGANIZATOR TURNIEJU
- Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie

3. TERMIN TURNIEJU
- 1.10.2011 r. /sobota/. Uroczyste rozpoczęcie o godz. 12.oo

4. MIEJSCE TURNIEJU
- Strzelnica sportowa w Zespole Szkół im. St. Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju biorą udział 3 - osobowe reprezentacje Oddziałów ZNP, Ognisk ZNP i KMN z województwa świętokrzyskiego oraz Prezesi Ogniw związkowych wszystkich szczebli (zawodnicy nie mogą być zrzeszeni w klubach).
Prawo startu w turnieju mają drużyny, które dokonają opłaty startowej w wys. 130 zł. (wyłącznie przelewem na podane niżej konto).

6. KONKURENCJE
- 50 m w poz. leżącej KBKS (3 strzały próbne, 10 ocenianych)
O wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę. Przy równej ich liczbie decydują wyższe przestrzeliny (10, 9, 8, itd.)

- 10 m w poz. stojącej z broni pneumatycznej długiej (3 próbne, 10 ocenianych)
O wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę. Przy równej ich liczbie decydują wyższe przestrzeliny (10,9,8,itd.)

- Puchar Prezesów (mężczyźni) – 10m w poz. stojącej z broni pneumatycznej długiej (3 próbne, 10 ocenianych)- 50 m w poz. leżącej KBKS (3 strzały próbne,10 ocenianych). Prawo startu mają Prezesi Ogniw ZNP wszystkich szczebli. O wyniku decyduje suma punktów zdobytych w obu konkurencjach. Przy równej ich liczbie decydują wyższe przestrzeliny ( 10,9,8, itd.)
- Puchar Prezesów (kobiety) – 10m w poz. stojącej z broni pneumatycznej długiej (3 próbne, 10 ocenianych)- 50 m w poz. leżącej KBKS (3 strzały próbne,10 ocenianych). Prawo startu mają Prezesi Ogniw ZNP wszystkich szczebli. O wyniku decyduje suma punktów zdobytych w obu konkurencjach. Przy równej ich liczbie decydują wyższe przestrzeliny ( 10,9,8, itd.)

- Puchar Indywidualny – 5-ciu najlepszych indywidualnie zawodników rywalizacji drużynowej (decyduje suma punktów uzyskanych w obu konkurencjach) rozegra konkurs finałowy systemem argentyńskim aż do wyłonienia zwycięzcy.


7. NAGRODY
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Za zajęcie miejsc od I do III uczestnicy otrzymają puchary.

8.DECYZJE W SPRAWACH SPORNYCH
Ostateczne decyzje w sprawach spornych lub nieuregulowanych regulaminem podejmują organizatorzy wspólnie z sędziami turnieju. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia ilości strzałów ocenianych w przypadku zgłoszenia dużej liczby uczestników.

9. ORGANIZATORZY TURNIEJU NIE UBEZPIECZAJĄ UCZESTNIKÓW I NIE ZWRACAJĄ KOSZTÓW PRZEJAZDU. UCZESTNICY POWINNI SIĘ UBEZPIECZYĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

10. ZGŁOSZENIA ORAZ WPŁATY PRZYJMOWANE SĄ DO 28.09.2011 r. W CELU POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA PROSIMY O KONTAKT Z PREZESEM ODDZIAŁU ZNP W STASZOWIE Zbigniewem Błasińskim, tel. 606 830 723

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Staszowie
ul. Armii Krajowej 10
28-200 Staszów

Nr konta: 91 9431 0005 2001 0000 1850 0001
Z dopiskiem: Turniej Strzelecki


11. ZAKOŃCZENIE TURNIEJU I WRĘCZENIE NAGRÓD OKOŁO GODZ 17.00

12. WSPÓLNY POSIŁEK