Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/staszow/public_html/index.php:5) in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 17
Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Staszowie

Aktualnoœci

2013-09-21

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ STRZELECKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY - 21-22. 09. 2013 R.

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD OKRĘGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZARZĄD ODDZIAŁU W STASZOWIE

28-200 Staszów tel/fax 015 864 25 30
ul. Wschodnia 13 NIP 526-000-18-84


REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO
PRACOWNIKÓW OŚWIATY


1. ORGANIZATORZY TURNIEJU
- Zarząd Główny ZNP
- Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP
- Zarząd Oddziału ZNP w Staszowie

2. WSPÓŁORGANIZATOR TURNIEJU
- Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie

3. TERMIN TURNIEJU
- 21-22. 09. 2013 r. /sobota, niedziela/.
- 21. 09. 2012 r. /sobota/ godz. 9.oo - 10.oo Przyjazd, zakwaterowanie (internat Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7) i rejestracja uczestników.
- Uroczyste rozpoczęcie turnieju o godz. 10.oo ( strzelnica sportowa)

4. MIEJSCE TURNIEJU
- Strzelnica sportowa w Zespole Szkół im. St. Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju biorą udział 3 - osobowe reprezentacje Oddziałów ZNP, Ognisk ZNP i KMN, członkowie ZNP oraz w ,,Pucharze Prezesów"- Prezesi Oddziałów i Okręgów ZNP (zawodnicy nie mogą być zrzeszeni w klubach). Drużyny mogą reprezentować wyłącznie członkowie ZNP.
Prawo startu w turnieju mają drużyny, które dokonają opłaty startowej w wys. 210 zł. (wyłącznie przelewem na podane niżej konto).
Opłata startowa od zawodnika startującego indywidualnie wynosi 70 zł.
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają udział w turnieju opiekunowi drużyny (Prezesowi Okręgu, Oddziału - wszystkie świadczenia za wyjątkiem noclegu)
UWAGA:Organizatorzy dopuszczają przyjazd uczestników w trakcie trwania turnieju do godz. 13.oo (należy uzgodnić wcześniej z organizatorem)
Korzystający z noclegu w internacie doliczają koszt noclegu tj.
30zł/osobę (nocleg + śniadanie)
(dotyczy także opiekunów drużyny)

6. KONKURENCJE
- 50 m w poz. leżącej KBKS (3 strzały próbne, 10 ocenianych)
O wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę. Przy równej ich liczbie decydują wyższe przestrzeliny (10, 9, 8, itd.)

- 10 m w poz. stojącej z broni pneumatycznej długiej (3 próbne, 10 ocenianych)
O wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę. Przy równej ich liczbie decydują wyższe przestrzeliny (10,9,8,itd.)
- Puchar Prezesów (mężczyźni) - 10m w poz. stojącej z broni pneumatycznej długiej (3 próbne, 10 ocenianych)- 50 m w poz. leżącej KBKS (3 strzały próbne, 10 ocenianych). Prawo startu mają Prezesi Okręgów i Oddziałów ZNP. O wyniku decyduje suma punktów zdobytych w obu konkurencjach. Przy równej ich liczbie decydują wyższe przestrzeliny ( 10,9,8, itd.)
- Puchar Prezesów (kobiety) - 10m w poz. stojącej z broni pneumatycznej długiej (3 próbne, 10 ocenianych)- 50 m w poz. leżącej KBKS (3 strzały próbne, 10 ocenianych). Prawo startu mają Prezesi Okręgów i Oddziałów. O wyniku decyduje suma punktów zdobytych w obu konkurencjach. Przy równej ich liczbie decydują wyższe przestrzeliny ( 10,9,8, itd.)
- Puchar Indywidualny -
50 m w poz. leżącej KBKS (3 strzały próbne, 10 ocenianych)
10 m w poz. stojącej z broni pneumatycznej długiej (3 próbne, 10 ocenianych)
UWAGA: Zawodnikom startującym w konkurencjach drużynowych zalicza się wyniki tam uzyskane.
5-ciu najlepszych indywidualnie zawodników (decyduje suma punktów uzyskanych w obu konkurencjach, przy równej ich liczbie decydują wyższe przestrzeliny ( 10,9,8, itd.)) rozegra konkurs finałowy systemem argentyńskim aż do wyłonienia zwycięzcy.
Podczas oczekiwania na strzelanie uczestnicy turnieju mogą bezpłatnie skorzystać z obiektów Powiatowego Centrum Sportowego: basen, sauna, jakuzzi, ściana do wspinaczki skałkowej- należy zabrać ze sobą odpowiedni strój.
14. NAGRODY
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Za zajęcie miejsc od I do III uczestnicy otrzymają puchary.

15. DECYZJE W SPRAWACH SPORNYCH
Ostateczne decyzje w sprawach spornych lub nieuregulowanych regulaminem podejmują organizatorzy wspólnie z sędziami turnieju. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia ilości strzałów ocenianych w przypadku zgłoszenia dużej liczby uczestników.

9. ORGANIZATORZY TURNIEJU NIE UBEZPIECZAJĄ UCZESTNIKÓW I NIE ZWRACAJĄ KOSZTÓW PRZEJAZDU. UCZESTNICY POWINNI SIĘ UBEZPIECZYĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

10. ZGŁOSZENIA ORAZ WPŁATY PRZYJMOWANE SĄ DO 17.09.2013 r. W CELU POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA PROSIMY O KONTAKT Z PREZESEM ODDZIAŁU ZNP W STASZOWIE Zbigniewem Błasińskim, tel. 606 830 723

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Staszowie
ul. Wschodnia 13
28-200 Staszów

Nr konta: 91 9431 0005 2001 0000 1850 0001
Z dopiskiem: Turniej Strzelecki

11. ZAKOŃCZENIE TURNIEJU I WRĘCZENIE NAGRÓD OKOŁO GODZ 18.00
12. WSPÓLNA KOLACJA
13. 22. 09. 2013 r. /niedziela/ godz. 8.oo – 9.oo ŚNIADANIE
14. WYKWATEROWANIE I WYJAZD UCZESTNIKÓW TURNIEJU

/-/ Zbigniew Błasiński
Prezes Oddziału ZNP
w Staszowie