Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/staszow/public_html/index.php:5) in /usr/home/staszow/public_html/index.php on line 17
Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Staszowie

Aktualnoœci

2014-04-08

APEL PREZYDIUM ZG ZNP - AKCJA PROTESTACYJNA

Koleżanki, Koledzy
21 marca 2014 roku Sejm RP przegłosował bez poprawek projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, wprowadzający do szkół stanowisko asystenta nauczyciela.
Wątpliwości i sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi zapis przyjęty w brzmieniu:
,,W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe lub wspieranie osoby, o której mowa w ust.1a. Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby, o której mowa w ust.1a".
W czym tkwi problem?
Według ustawy, asystentem może być osoba z wyższym wykształceniem, z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniona na podstawie Kodeksu Pracy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stanowczym przeciwnikiem zatrudniania pracowników pedagogicznych na podstawie Kodeksu Pracy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego jest za wprowadzeniem zapisu o asystencie nauczyciela, ale przy precyzyjnym określeniu w ustawie jego obowiązków, stąd propozycja ZNP, aby asystent nauczyciela nie mógł realizować zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela.
Zapis ustawy, nad którą głosować będzie Senat na posiedzeniu w dniach 9-10 kwietnia, niesie poważne zagrożenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Wynika to między innymi z tego, że:
- ustawa nie definiuje pojęcia „nauczyciela prowadzącego",
- ustawa nie wyłącza asystenta z realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, co umożliwi zastąpienie pracy nauczyciela pracą asystenta,
- asystenci nie będą podlegali ocenie pracy wg zasad określonych dla nauczycieli,
- asystenci nie będą mogli realizować awansu zawodowego.
Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się precyzyjnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień asystenta nauczyciela.

Prezydium Zarządu Głównego
Związku Nauczycielstwa Polskiego